Kundespesifikke løsninger

KANALPLAST

Vi produserer bl.a. mellomplater, skillevegger, skuffer og ulike kasser av kanalplast i ønsket størrelse.

STARTEN PÅ EN PLANLEGGINGS- OG PRODUKSJONSPROSESS ER ALLTID UTFORSKNING AV KUNDEBEHOV

– styrken og strukturen av materialene i selve produktet planlegges etter kundens ønsker, slik at produktet oppfyller bruksformålet
– prisen på produksjonen avhenger av materialenes styrke, antall og arbeidstid
– ved behov produseres det en prototype av produktet, som sendes til kunden for godkjenning
– prototypen produseres som håndverk eller med laser
– prototypen godkjennes eller redigeres i henhold til kundens forslag
– etter godkjenningen lages et stanseverktøy
– verktøykostnaden er en engangskostnad og prisen varierer mellom 50–350 euro
– verktøyet kan brukes om og om igjen når det er behov for det aktuelle produktet


 
 
ØVRIG PRODUKTUTVALG

Sammen med kunden planlegger og skaper vi også andre typer helhetsløsninger for problemer innen lagring og transport.

Still oss flere spørsmål, så løser vi problemene sammen!