Her finner du de vanligste spørsmålene og svarene som gjelder storsekker

Listen nedenfor inneholder de vanligste spørsmålene og svarene om storsekker. Vi hjelper deg gjerne med å finne riktig storsekk.

 1. Hva er en storsekk?En storsekk er en romslig sekk som vanligvis brukes til lagring og transport av granulært og finkornet Materialee. Som regel er storsekken laget av vevd polypropylen, og den vanligste bunnstørrelsen er 90×90 cm med varierende høyde. Målene på storsekken kan imidlertid variere mye, avhengig av dine behov og storsekkens anvendelighet. Den vanligste fyllingsvekten for storsekker er mellom 500 kg og 1500 kg. De kan flyttes på paller eller løftes med løftestroppene i toppen av storsekken.
 2. Av hvilket Materialee er storsekken laget? Yttersekken er laget av ny polypropylenplast, og innersekken er laget av polyetylen.
 3. I hvilke størrelser lages storsekkene? Det finnes flere ulike størrelser, og målene (lengde x bredde x høyde) kan tilpasses til nesten hvilket som helst bruksområde. Det finnes imidlertid begrensninger, men som regel er bunnstørrelsen mellom 70–110 cm x 70–110 cm og høyden opptil 250 cm. Størrelsen og målene defineres etter kravene du stiller til storsekkens anvendelighet, kapasitet og sikkerhet.
 4. Er storsekkene vanntette?Storsekkene i seg selv er ikke vanntette, siden de er laget av et vevd Materialee. Storsekkens Materialee kan imidlertid lamineres for å beskytte innholdet mot fukt. Til tross for lamineringen er ikke sømmene i storsekken vanntette, og den beste tettheten oppnås med en innersekk. Valget mellom laminering og innersekk avhenger derfor av kravet som stilles til storsekkens vanntetthet. Det finnes storsekker som er spesielt konstruert for flytende væsker. Kravet til tetthet kan også være stikk motsatt, dvs. at storsekken skal filtrere bort væsken fra innholdet. Da kan veven lages slik at væsken trenger ut gjennom Materialeet i storsekken.
 5. Hvordan løftes storsekken? Hver storsekk er merket med håndteringsinstruksjoner. Storsekken kan f.eks. løftes med en truck via løftestroppene på storsekken, som kan tilpasses etter dine behov. Det vanligste alternativet er 4 stk. 25 cm lange løftestropper. Lengden på løftestroppene varierer bredt. Det finnes også storsekker med en eller to stropper, som vanligvis brukes takket være den enkle håndteringen. Ved løfting av en 4-punkts storsekk er det viktig at sekken løftes i alle de fire løftestroppene. Med hensyn til sikkerheten skal man aldri befinne seg under storsekken ved løfting.
 6. Hvordan tømmes storsekken? Den vanligste måten er å tømme storsekken ved hjelp av en tømmestuss i bunnen. Den er laget av samme vevde Materialee som selve storsekken, og kan stenges med en snor som er festet til tømmestussen. tømmestussen (dvs. tømmerør eller tømmeventil) kan sikres slik at storsekken ikke kan åpnes utilsiktet på noen måte. Lengden og diameteren av tømmestussen kan tilpasses til ønsket størrelse. Storsekker med flat bunn kan tømmes ved å skjære opp bunnen. Til dette er det utviklet et spesielt instrument, en såkalt sekkekniv, men det er også vanlig å tømme storsekken ved å senke den ned over knivkorset som skjærer opp bunnen. Et alternativ for tømming kan også være stropper i bunnen, slik at man kan tømme storsekken ved å løfte den i bunnstroppene. Foruten tømmestussen kan storsekken være konstruert slik at hele bunnen kan åpnes.
 7. Kan storsekken gjenbrukes? Ja, det kan den. Storsekken kan gjenbrukes hvis den er laget for gjenbruk. Da er sikkerhetsfaktoren (SF) 6:1. Ofte gjenbrukes storsekker med SF 5:1, men dette anbefaler vi ikke. Da er ikke storsekken klassifisert som gjenbrukbar, og det er derfor farlig å bruke en slik storsekk på nytt. Ved gjenbruk må man alltid være oppmerksom på storsekkens tilstand.
 8. Hva er laminering? Laminering er en fuktbeskyttende overflatebehandling av PP-vevd Materialee. I tillegg brukes laminering ved pakking av svært finkornet Materialee i storsekker, og da er det vanlig at storsekkens sømmer er støvtette. For å gjøre sekken enda tettere, kan man bruke innersekk (=liner) inne i storsekken.
 9. Hvordan beregnes storsekkens volum? Som regel beregnes volumet ved å ta storsekkens Dimensjoner lengde x bredde x høyde (i meter). Volumet av en storsekk på for eksempel 90x90x130 cm er 0,9×0,9×1,3 = 1,09 m3. I virkeligheten er det vanlig at storsekken rundes ved fylling (spesielt hvis den ikke har forsterkende innlegg) og da blir volumet litt større enn det beregnede volumet.
 10. Hva er forskjellen mellom rundvevd og flatvevd storsekk?Rundvevde storsekker utformes av et ark som er vevd i rund form. Storsekker med stjernebunn har også bunn av samme rundvevde Materialee. På 1- og 2-punkts storsekker er det vanlig at løftestroppene er av samme rundvevde Materialee som selve storsekken. Flatvevde storsekker utformes som regel av tre paneler: et U-panel som danner to sider og bunn, og enkeltstående paneler på de to gjenværende sidene.
 11. Hva betyr SWL? SWL er en forkortelse for det engelske uttrykket «Safe Working Load», som i praksis betyr sikker arbeidslast. Hver av storsekkene våre har sin egen testede sikre maksimumslast.
 12. Hva betyr SF 5:1? SF (Safety Factor), dvs. sikkerhetsfaktoren for en vanlig storsekk, er 5:1. Det betyr at storsekken er produsert og testet for å kunne holde fem ganger sin egen SWL-vekt. For eksempel skal en storsekk med SWL 1000 kg og SF 5:1 tåle en konstant belastning på 5000 kg ved testing. Storsekkene med SF 5:1 er laget for engangsbruk. Gjenbrukbare storsekker har SF 6:1.
 13. Kan storsekkene gjenvinnes? Ja, storsekkene våre er laget av ren og ny polypropylen. Hvis storsekken har en innersekk, er innersekken laget av ny polyetylen. Storsekkene kan som regel forbrennes til energigjenvinning. Hver storsekk er merket med Materialedata for gjenvinning.
 14. Hva er skjørt? skjørtn er en struktur i toppen av storsekken. På denne måten kan storsekken åpnes i hele toppens størrelse og lukkes med en snor som er sydd fast i skjørtn.
 15. Hva er forskjellen mellom skjørt og åpen topp? Forskjellen er selve skjørtn, som mangler i storsekker med åpen topp. Storsekker med skjørt kan lukkes. En storsekk med åpen topp kan ikke lukkes, og det pakkede Materialeet vil være synlig.
 16. Hva er en påfyllingsstuss? Påfyllingsstussen kalles også påfyllingsrør eller påfyllingsventil. Som standard er påfyllingsstussen 40 cm i diameter og 50 cm lang. Denne størrelsen kan imidlertid tilpasses for å imøtekomme dine behov.
 17. Hva er løftestropper? Som regel løftes en storsekk i løftestropper ved hjelp av en truck. Det vanligste alternativet er fire løftestropper, dvs. én i hvert hjørne av storsekken. Avhengig av bruksområdet kan det være lettere å håndtere en storsekk med én eller to løftestropper. Standardlengden på løftestroppene i 4-punkts storsekker er 25 cm. Løftestroppenes lengde, bredde og styrke kan tilpasses for å imøtekomme dine behov.
 18. Hva er såkalte løfteermer? I stedet for løftestropper kan det være rør/ermer på begge sider av storsekken. Disse er i likhet med selve sekken laget av PP-stoff, og på den måten kan sekken løftes ved å skyve truckgaflene inn i ermene.
 19. Kan en storsekk løftes med heisekran? Ja, det kan den, men da må løftestroppene være av riktig type og konstruert for slik bruk. Ved løfting skal man følge instruksjonene på storsekkens etikett.
 20. Hva er en D-punkt-løftestropp? En D-punkt-løftestropp er en lang løftestropp som er sydd fast til sekken i et hjørne, strekker seg parallelt med storsekken og er sydd fast til sekken i et annet hjørne. Da snakker vi om en 4-punkts storsekk med to løftestropper.
 21. Hvordan kan jeg feste dokumenter til storsekken? Storsekken er vanligvis utstyrt med en PE-dokumentlomme i f.eks. størrelse A4 eller A5. Både størrelsen og plasseringen på storsekken kan tilpasses etter kundens ønsker. Dokumentlommen kan lukkes på ulike måter.
 22. Kan storsekken ha trykk? Ja, man kan ha trykk på storsekken. Som regel har storsekken trykk på to sider eller på alle fire sidene. Stort sett er det 1-, 2- eller 3-fargetrykk, men i spesielle tilfeller er det mulig å trykke med flere farger.
 23. Hva er forsterkende innlegg? Forsterkende innlegg er stoffstykker som syes fast i de innvendige hjørnene av storsekken for at den skal kunne beholde den firkantede formen også ved fylling. De forsterkende innleggene har hull, og gjennom hullene kan Materialeet spres rundt i hele sekken. Sidene av storsekken med forsterkende innlegg avrundes ikke, og på den måten kan man utnytte plassen bedre ved transport, i tillegg til at storsekken står bedre oppreist. Storsekken med forsterkende innlegg kalles Q-bag.
 24. Hva er B-lokk? B-lokk er en tilleggsdel til storsekkens fylle- eller tømmestuss, som skal hjelpe til med å stenge og åpne stussen på en kontrollert måte. B-lokk er en rask måte å stenge stussen på, og bidrar til å kontrollere utstrømningen. Mekanismen låses enkelt og raskt og erstatter den vanlige snoren som brukes til stenging.
 25. Hva er åpningsbar bunn? Storsekker med åpningsbar bunn kan utformes f.eks. slik at sidenes kanter åpner hele bunnen av sekken. Åpningsbar bunn er mest bruk i vedsekker og storsekker som på grunn av innholdets konsistens ikke tømmes via en smal tømmestuss.
 26. Hva er konisk bunn? I enkelte tilfeller der Materialeet ikke strømmer lett ut av tømmestussen, kan bunnen av storsekken konstrueres med konisk form for å lette tømmingen via bunnen. Ellers kan det pakkede Materialeet klebe seg fast, spesielt i hjørnene av sekken, og ikke komme helt ut.
 27. Hva er UV-beskyttelse? I fremstillingen av Materialeene til våre storsekker brukes det tilleggstoffer som beskytter mot UV-stråling fra solen. Tilleggstoffet forbedrer storsekkens holdbarhet og sikkerhet i sollys ved å hindre forsprøing. PP-sekker har ikke UV-beskyttelse som standard.
 28. I hvilke farger kan storsekker produseres? Storsekkenes Materialee er hhvitt som standard, men kan produseres i ønsket farge. I så fall er minste produksjonsparti ca. 2000 kg.
 29. Hva betyr støvtetthet? Støvtetthet hindrer lekkasje av finkornet Materialee fra storsekken. Storsekken lages av vevde, sammensydde Materialestykker, og derfor kan det pakkede finkornede Materialeet lekke ut gjennom sømmen. I støvtette storsekker anvendes et spesielt tykt garn eller filtlignende stoff for å tette sekken. Støvtetting er aktuelt særlig hvis det pakkede Materialeet er fint, støvete og i pulverform.
 30. Hvilke Materialevekter finnes det? Sekkens Materialevekt defineres i henhold til vekt og type innhold. Hvis storsekken fylles med et skarpkantet Materialee, for eksempel makadam, må Materialevekten være tilstrekkelig stor. I tillegg blir en storsekk med større Materialevekt også mer stabil og har bedre tekstur. Den vanlige Materialevekten er mellom 90 g/m2 og 250 g/m2, avhengig av bruksområdet og sekketypen. Materialevekten kan justeres for å imøtekomme dine behov og krav.
 31. Kan en storsekk ha en innersekk? Ja, en innersekk kan være løs inne i storsekken eller sitte fast i den. Det finnes ulike innersekker avhengig av bruksområde. Blant annet er innersekker av EVOH beregnet for væsker og er ugjennomtrengelige for syre, og innersekker kan fremstilles med forsterkende innlegg.
 32. Hvilken størrelse må storsekken ha for å passe til mine produkter? For å fastslå størrelsen må blant annet følgende faktorer vurderes: tettheten av produktet, krav til fylling, tømming, transport og lagring.
 33. Hva er en antistatisk storsekk? En antistatisk storsekk fremstilles av statisk beskyttet Materialee, og gjennom Materialeet kan statisk elektrisitet utlades på en sikker måte.
 34. Hvordan kan jeg hindre at innersekken glir ut av yttersekken via tømmestussen under tømming? Den beste løsningen på dette er å feste innersekken til yttersekken på et vis. Dette kan gjøres på mange måter: innersekken kan limes til hvert hjørne av yttersekken og/eller være sydd fast i toppen av yttersekken. Bunnen av innersekken kan også limes til bunnen av yttersekken. Denne løsningen har vist seg å være nyttig for storsekker med flat bunn som tømmes gjennom å skjære opp bunnen.
 35. Er veven i storsekken pustende? Både luft og vann trenger gjennom ulaminert, vevd sekkeMaterialee. Hvis storsekken bør ha gode pusteegenskaper, kan den fremstilles av såkalt ventilert Materialee, som har vertikale linjer for ventilasjon.
 36. Kan storsekker lagres utendørs? Hvis ja, hvor lenge? Ja, man kan lagre storsekker utendørs, men da vil UV-strålingen svekke storsekkenes holdbarhet. Derfor anbefaler vi ikke denne formen for lagring. Ved lagring utendørs bør man dekke og beskytte storsekkene mot UV-stråling og værforhold. Storsekkene har UV-beskyttelse som standard, men det har ikke PP-sekkene. Den faktiske holdbarheten utendørs påvirkes av flere faktorer, blant annet vær, UV-stråling, storsekkens konstruksjon (Materialee, UV-beskyttelse, vev, garn) og innhold, og det er derfor umulig å si hvor lenge storsekken holder utendørs.
 37. Hva betyr UN-godkjenning? UN-godkjenning eller godkjenning for transport av farlig gods forutsetter at det er gjennomført tester i et selvstendig laboratorium. I testene utsettes storsekken for bl.a. fall- og rivetester. Storsekken kan brukes til transport av farlig gods i henhold til testresultatene. Man bør alltid forsikre seg om hvilken type godkjenning som kreves for innholdet og anvendeligheten av sertifikatet for innholdet det er snakk om. Sikkerhetsfaktoren (SF) for en UN-godkjent storsekk er 6:1.
 38. Lagrer dere UN-godkjente storsekker? Vi har storsekk UN-godkjent BPUN120 som lagervare. Kravet om UN-godkjenning defineres i henhold til storsekkens innhold, så den beste løsningen kan være en tilpasset storsekk som testes separat for UN-godkjenning. På den måten kan storsekkens konstruksjon tilpasses etter dine behov og krav.
 39. Hva er næringsmiddelklassifiserte storsekker? Næringsmiddelklassifiserte storsekker er laget for bruk til pakking av næringsmidler i næringsmiddelindustrien. Våre næringsmiddelklassifiserte storsekker produseres i AIB- eller BRC-sertifiserte fabrikker. Ikke alle produsenter er sertifiserte, og da kan heller ikke storsekkene være næringsmiddelklassifiserte. Næringsmiddelklassifiserte storsekker produseres i rene produksjonsrom uten at sekkene er i kontakt med gulvet. Garn klippes med apparat, storsekkene støvsuges, kontrolleres på lysbordet og pakkes i strekkfilm. Næringsmiddelklassifiserte storsekker er også egnet til pakking av andre varer enn næringsmidler, der kravene til hygiene er strenge.
 40. Har selskapet ISO-sertifikat? Vi er ikke ISO-sertifiserte, men produksjonsfabrikkene har ISO-sertifikat.
 41. Er storsekkene ISO-sertifiserte? Selve storsekken kan ikke være ISO-sertifisert, men fabrikkene som produserer storsekkene våre er reviderte og har ISO-sertifikat.
 42. Er storsekkene sporbare? Ja, de kan spores til produksjonstid og produksjonsparti.
 43. Hva koster en storsekk? Prisen på storsekken påvirkes av mange faktorer, blant annet størrelse, konstruksjon og andre kostnader. Vi kan også tilby kortere og lengre leveringstider for våre tilpassede storsekker, og dette påvirker også prisen. Prisen på storsekker varierer også i henhold til prisen på PP-råMaterialee. Vi sender deg gjerne et tilbud som passer til dine behov og krav.
 44. Hva er det minste bestillingsantallet av storsekker? Minste bestillingsantall av våre lagersekker er 10 stk. og av skreddersydde storsekker 100 stk.
 45. Selger dere brukte storsekker? For øyeblikket har vi en type brukte storsekker med varierende tilgjengelighet. Ofte er den laveste prisen på en ny storsekk ganske nær prisen på en brukt storsekk.
 46. Hvor raskt kan dere levere storsekker? Leveringstiden for storsekker påvirkes av mange faktorer. I beste fall kan vi sende storsekkene fra lageret vårt på bestillingsdagen eller neste arbeidsdag. Leveringstiden for tilpassede storsekker er i prinsippet ca. 2–4 uker ved produksjon i Europa og ca. 3–4 måneder hvis produksjonen er i Asia, men da er prisen på våre kundetilpassede storsekker mer fordelaktig. Leveringstidene varierer også mellom produksjonsfabrikkene. Vi forteller deg gjerne mer etter å ha hørt om dine behov, og vi kan påvirke leveringstiden ved behov.
 47. Kan man reparere en storsekk? Det er mulig å reparere en storsekk, men vi anbefaler det ikke, da reparasjonen skjer på kundens egen risiko og vurdering.